KULLANIM KOŞULLARI

 

Bu yasal uyarı; web sitelerimiz, mobil sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızın tüm içeriğini kapsamaktadır. Lütfen bu Kullanım Koşulları’nı dikkatlice okuyunuz. Bize üye olsanız da olmasanız da web sitemizi, mobil sitemizi ve mobil uygulamalarımızı kullandığınızda, işlem yaptığınızda ya da gezindiğinizde işbu Kullanım Koşulları uyarı ve maddelerinin tamamını kabul etmiş olmaktasınız.

Bu yasal uyarı; Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulan ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) nezdinde 11825 işletme belge numaralı By Tatilos Turizm Seyahat Acentası unvanı ile kayıtlı A grubu seyahat acentası olan Tatilos Turizm Seyahat Acentası A.Ş. tarafından yayınlanmıştır.

 İşbu Kullanım Koşulları içinde bulunan tüm açıklamalar ve şartlarTatilos Turizm Seyahat Acentası A.Ş. için geçerlidir. Tatilos Turizm Seyahat Acentası A.Ş. web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamalar ve çağrı merkeziyle kendi ürün ve hizmetleri haricinde üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının xml entegrasyon altyapılarını ya da iframe sistemlerini kullanarak seyahat bileti satış ve rezervasyonu, yurt içi ve yurt dışı konaklama tesisi satış ve rezervasyonu, yurt içi ve yurt dışı günübirlik ya da paket tur, araç kiralama, transfer, vize ve sigorta işlemlerini “olduğu gibi” esasına göre yapmakta olup size ve üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Tatilos Turizm Seyahat Acentası A.Ş.  herhangi bir zamanda bu yasal uyarıları ve Kullanım Koşulları’nı güncelleyebilir ve değiştirebilir. Bu yasal uyarıların ve Kullanım Koşulları’nın bağlayıcılığı olduğundan, güncellemeler ve değişikliklerin olup olmadığını zaman zaman dijital platformlarımızdan incelemenizi tavsiye ederiz. Rezervasyon motorunun belli sayfalarında bulunan şartlar veya hızlı bir şekilde tavsif edilmiş yasal uyarılar, işbu yasal uyarının bazı hükümlerinin yerine geçebilir.

İş bu Kullanım Koşulları ayrıca, Tatilos Turizm Seyahat Acentası Anonim Şirketi ürün ve hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcı ya da üyeler ile yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır. 

İşbu Kullanım Koşulları, yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir.

BU KULLANIM KOŞULLARI’NI KABUL EDİP ONAYLAMIYORSANIZ, WEB SİTEMİZ, MOBİL SİTEMİZ, MOBİL UYGULAMALARIMIZ VE ARAMA MOTORUNUN KULLANIMINI DERHAL DURDURUNUZ. AKSİ HALDE İŞBU KULLANIM KOŞULLARI’NIN TAMAMINI KABUL ETMİŞ SAYILMAKTASINIZ.

    2. TANIMLAR

By TatilosTatilos Turizm Seyahat Acentası A.Ş.
E-Acentehttps://www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları ile satış ve satış sonrası hizmet ve destek veren +90 (850) 305 40 10 numaralı çağrı merkezi.
KullanıcıTatilos Turizm Seyahat Acentası Anonim Şirketi’nin işlettiği web sitelerini, mobil sitelerini, mobil uygulamalarını üye olmadan gezen ya da işlem yapan gerçek ya da tüzel kişi.
ÜyeTatilos Turizm Seyahat Acentası  Anonim Şirketi’nin işlettiği web sitelerine, mobil sitelerine ve mobil uygulamalarına kişisel bilgileri ile kaydolan gerçek kişi.
YolcuTaşıyıcı firma ile arasında yapılmış bir taşıma sözleşmesine (bilet) dayanarak seyahat eden gerçek kişi.
E-BiletYolcuların basılı bilet olmaksızın seyahat etmelerini sağlayan elektronik bilet.
PasaportPasaport yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan, gerçek kişilere özgü bir belgedir.
VizeBir ülkeden diğer bir ülkeye geçişte ülkeler arasındaki kararlar doğrultusunda şahsın kendi­ne ait pasaportuna ya da yerine geçebilecek diğer bir belgeye, gideceği ülkenin temsilciliği (Konso­losluk, Büyükelçilik vb.) tarafından verilen izin belgesidir.
Hizmet SağlayıcıÜrün ve hizmet sağlayan üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler.

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. By Tatilos, E-Acente içinde mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, buralardaki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. Bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilir olması, belli bir amaca uygunluğu ile sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca, E-Acente dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

2.2. By Tatilos hizmetlerinden yararlananlar ve E-Acente’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcıların/üyelerin, E-Acente dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı/üye, E-Acente ve/veya başka bir üçüncü kişilerin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, E-Acente’nin açıkladığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin By Tatilos ve By Tatilos iş ortağı sigorta, uçak bileti, otobüs bileti, konaklama tesisi, araç kiralama, transfer, vize hizmet sağlayıcılara ve sair hizmet sağlayıcılara açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması konusunda By Tatilos’a muvafakat verdiğini, By Tatilos’un bu bilgileri paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan kullanıcının/üyenin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2.3. E-Acente dahilinde hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı By Tatilos’un, iş birliği içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin, By Tatilos çalışanlarının ve yöneticilerinin, By Tatilos yetkili satıcılarının doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcıların sorumluluğundadır. By Tatilos, hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. By Tatilos, şayet açıkça karşılaştırmaya konu hizmetin kendisi tarafından verildiğini bildirmedikçe, kullanıcı/üye By Tatilos’un verdiği hizmetlerin “olduğu gibi” esasıyla satış ve rezervasyon hizmeti olduğunu, çıkacak uyuşmazlıkların tarafının By Tatilos olmadığını kabul ve taahhüt eder.

2.4. Kullanıcılar/üyeler, By Tatilos’a E-Acente dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. By Tatilos, kullanıcılar tarafından kendisine iletilen veya E-Acente üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

2.5. Kullanıcılar/üyeler, E-Acente dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, By Tatilos’un, hizmet sağlayıcıların ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

2.6. By TatilosE-Acente dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. By Tatilos, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar/üyeler, E-Acente’de paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve verinin doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. By Tatilos, kullanıcıların/üyelerin doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zararlarından sorumlu değildir. By Tatilos bu içerik, bilgi, materyal ve verinin doğru olmadığını ya da eksik olduğunu tespit ederse bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. Kullanıcı/üye bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. By Tatilos tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan By Tatilos tarafından yapılabilir. By Tatilos tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar/üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara/üyelere aittir.

2.7. E-Acente üzerinden, By Tatilos’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin ya da hizmet sağlayıcıların sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara By Tatilos tarafından link verilebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleteni destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. E-Acente üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler ile bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içerikleri hakkında By Tatilos’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.8. By TatilosE-Acente üzerinden kullanıcılar/üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik ve Çerez Politikası" ve “ Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) dahilinde kullanıcılar/üyeler ve diğer taraflarla (By Tatilos’un bağlı şirketleri veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları) yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, Kullanıcıların/üyelerin menfaatine uygun olan çeşitli hizmet paketlerine ve hizmet tekliflerine dönüştürebilir. By Tatilos aynı zamanda; kullanıcı/üye veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamalarının hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri kullanıcılarla/üyelerle, iş ortaklarıyla, hizmet sağlayıcılarıyla ve diğer üçüncü taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir. Kullanıcılar/üyeler, gönderdikleri bu bilgilerden doğan riskin kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

2.9. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20’nci maddesine göre By Tatilos, oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirkettir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre, paket turlar ve yolcu taşıma hizmetleri Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’nden muaftır. Günübirlik turlar, konaklamalar, araç kiralama hizmetlerinin sunulmasında Mesafeli Hizmet Sözleşmesi yapılır. Konaklama ve araç kiralama hizmetlerinde kullanıcı/üyenin (tüketicinin) cayma hakkı yoktur. Gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve hizmet sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur. By Tatilos sadece E-Acente üzerinden yapılan işlemleri kanuni süre boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

2.10. By Tatilos, sağladığı hizmet konusunda üretim firması garantisi, tedarikçi firma garantisi, ortalama kalite garantisi dâhil fakat bununla sınırlı olmayan belirli bir garanti vermez. E-Acente ürün ve hizmetlerin "olduğu gibi" esasıyla rezervasyon ve satışını yapmaktadır.

2.11. Anlaşma yapılan kişi, kurum ya da kuruluşun ürün/hizmet satış politikaları ve yapılan sözleşmeler doğrultusunda, By Tatilos’un satılan bir hizmetin/ürünün bedelini ve eğer alındıysa hizmet bedelini iade etmesi söz konusu değildir.

Muhtelif sebeplerle ürün/hizmet, kullanıcıya/üyeye verilemeyebilir veya ertelenebilir. Ürün/hizmetin herhangi bir şekilde iptal edilmesinden By Tatilos sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda detaylı bilgi alabilmek için By Tatilos ile temasa geçmeniz gerekmektedir.

2.12. By Tatilos ile By Tatilos’un ortakları, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, iş ortakları, XML ve iframe tedarikçileri, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak By Tatilos’ta ortaya çıkabilecek olası hata ve kasıtsız ihmallerden, kusurlardan veya bilgi eksikliğinden, kullanıcının/üyenin maruz kaldığı kesintiden veya gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Tüm bu kuruluşlar ya da kişiler, üçüncü şahısların hasar ve zarar iddialarından, cezalandırıcı tazminat veya diğer tüm zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

2.13. E-Acente üzerinden yapacağınız işlemlerin, sayfalarında gösterilen şekilde, tam ve eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir. İşlemi yanlış veya hatalı yapmanız, isim, iletişim bilgisi, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş sınıfı gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla istenen bilgilerin yanlış girilmesi veya seçilmesi nedeniyle oluşabilecek, rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal ve iadelerle online satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan ve zararlardan By Tatilos sorumlu değildir.

2.14. Kullanıcı/üye, doğal afet, terör, isyan, savaş, grev, iç karışıklık, halk olayları, elektronik iletişim bozukluğu, altyapı arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları ve diğer mücbir sebep hallerinden uçuşların, otobüs seferlerinin ve turların, iptal edilmesi, gecikmesi, kiralanan araçların teslim alınamaması ve iade edilememesi, havalimanlarının veya hava sahasının uçuş trafiğine kapatılması, karayollarının ve sınır kapılarının kapatılması gibi durumlarda By Tatilos’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sebeplerden biri veya bir kaçından dolayı oluşabilecek iptaller ve gecikmelerde sorumluluğun ilgili havayolu ve otobüs firmalarına, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına veya ilgili yerel ya da ulusal yönetimlere ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

2.15. E-Acente üzerinden rezervasyonu yapılan ya da satın alınan seyahat bileti, konaklama tesisi, günübirlik ve paket tur, araç kiralama, transfer, vize, sigorta iptal, iade ve değişiklik işlemleri; üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve tedarikçiler vasıtasıyla yapılmaktadır. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında E-Acente üzerinden gerçekleştirilecek rezervasyon, satış, iptal, iade ve değişiklik gibi işlemlerde üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve yolcu taşıma firmaları yetkili olup, onların kurallarına göre işlem yapılmaktadır.

2.16. Kullanıcı/üye, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasından veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, adli işlem, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumunda By Tatilos’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

2.17. Hizmet ve ürünlerini kullandığımız, rezervasyon ve satışını gerçekleştirdiğimiz sektörlerinin saygın ve en iyileri arasında olan iş ortaklarımız ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız aşağıda gösterilmiştir.

Akdeniz Pe-Tur Turizm Seyahat Acentası ve Ticaret A.Ş.

1991 yılında IATA üyesi olan ve 2008 yılından itibaren BiletBank markasıyla seyahat acentelerine B2B olarak uçak bileti hizmeti veren bir turizm şirkettir.

XML olarak B2B uçak bileti hizmet sağlayıcımızdır.

Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş. 

2006 yılında kurulan şirket, Türkiye’nin en yaygın ve modern bilet satış ve dağıtım sistemlerinden birisi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

XML olarak B2B otobüs bileti hizmet sağlayıcımızdır.

CarTrawler

İrlanda Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren CarTrawler, yılda bir milyara yakın yolcuya çok modlu araç kiralama çözümü sunan dünyanın önde gelen B2B seyahat teknoloji şirketidir.

iFrame olarak araç kiralama hizmet sağlayıcımızdır.

SigortamJet Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.

2013 yılında kurulan ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren şirket, farklı sigorta acenteliklerini bünyesinde barındırarak, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine göre en uygun ürünleri sunmaktadır.

iFrame olarak sigorta hizmet sağlayıcımızdır.

Dijitech Yazılım ve Turizm Ticaret Limited Şirketi

2018 yılından itibaren turizm sektörü için B2C sistemler geliştiren, kendi sektöründe önde gelen ve saygın bir teknoloji firmasıdır.

Web sitemiz, mobil sitemiz ve mobil aplikasyonlarımızın uygulaması, tasarımı ve geliştirilmesi ile sunucu ve SSL konularında hizmet sağlayıcımızdır.

3. TAŞIYICI FİRMALARIN GENEL KURALLARI

3.1. Havayolu (Uçak) Genel Kuralları

3.1.1 E-Acente üzerinden yapacağınız tüm uçak bileti satın alma ve rezervasyon işlemlerinde; Ulusal ve Uluslararası Genel Uçuş Kuralları, ayrıca Uçuş Güvenlik Kurallarıyla birlikte; söz konusu havayolu şirketinin, bilet ücretleri ve taşıma kuralları dahil olmak üzere biletin iptal bilgisi, iptal halinde kesinti yapılacak bedeller, biletin iadesi, rezervasyon değişikliği ile ilgili uyguladığı tüm kurallar geçerli olacaktır. Kullanıcılar/üyeler, uçuşun öngörülen zamanında yapılmaması, iptal edilmesi, ileri bir tarihe ertelenmesi, uçuş firmasının yolcuyu ve/veya eşyasını kabul etmemesi, yolcunun uçuşa uygun olmaması, pasaportunun geçerlilik süresinin yetersiz olması, vizesinin olmaması ya da geçerlilik süresinin birmiş olması, geçerli bir kimlik belgesinin olmaması gibi durumlarda By Tatilos’un sorumlu olmadığını kabul etmiş olurlar. Uçuş detaylarında verilen koltuk mesafesi, uçak modeli, video, wi-fi, koridor adedi, yiyecek gibi bilgiler havayolu ya da GDS tarafından anlık olarak sağlanır ve By Tatilos bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez. Havayolu şirketleri uçuş ile ilgili bu bilgiler üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kullanıcılar/üyeler, her bilet satış ve rezervasyonunda, kullanım şartlarının onaylanmasıyla birlikte, bu şartları okuduklarını ve hükümleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar.

3.1.2. Uluslararası Havacılık Kuralları, Sivil Havacılık Kanunu ve Havayolu Firmalarının Genel Politikaları gereği, yapılan bir rezervasyon veya satın alınan bilet bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz.

3.1.3. Kullanıcı/üye, bilet rezervasyonu ya da satın almadan önce seçmiş olduğu destinasyona ait biletleme sınıfı, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş süreleri, kalkış ve varış havalimanı, aktarma havalimanı, terminal bilgileri, check-in kuralları, bagaj hakkı, bagaj sınırlamaları ile ücretli ve ücretsiz ek hizmetleri kontrol etmelidir.

3.1.4. Yolcu uçağa kabul edilmeme, uçuş tehiri, gecikme, uçuş iptali ve alt sınıf-üst sınıfa yerleştirilme gibi durumlarda, Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi kapsamında öncelikle havayolu şirketine; havayolu şirketinin cevabının yeterli olmaması, şikâyetten sonuç alınamaması veya şikâyete 10 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne başvurabilecektir. By Tatilos’un uçağa kabul edilmeme, uçuş tehiri, uçuş gecikmesi, uçuş iptali ve alt sınıf-üst sınıfa yerleştirilme konularında müdahale yetkisi ve sorumluluğu yoktur.

3.1.5. By Tatilos, uçak bileti satış işleminde başarılı satış durumunu, satış akışının son aşamasında web sitesinde, mobil sitede, mobil uygulamalarda göstermektedir. Buna ek olarak yolcuyu bilgilendirmek için kayıtlı e-posta adresine e-posta göndermekte, ayrıca cep telefonuna da kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme mesajı atmaktadır. Yolcuya satın alma aşamasında gösterilen sonuç sayfası, bilet satışının gerçekleştiği konusunda gerekli ve yeterlidir. E-posta ve kısa mesaj bilgilendirmeleri, By Tatilos’un ücretsiz servisleridir. Bu servislerde olabilecek erişim aksamaları ve gecikmelerden By Tatilos hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bazı durumlarda havayolu firması SMS, e-posta veya telefonla doğrudan iletişime geçerek uçuş ve seferlerle ilgili son değişiklikleri kullanıcıya/üyeye/yolcuya bildirebilir, bu durumda havayolu firmasının en güncel bilgilendirmeleri ve duyuruları öncelikle dikkate alınmalıdır.

3.1.6. Geçerli aşı ve sağlık sertifikasına, giriş izinlerine ve varış veya transit ülkelerince istenen diğer belgelere haiz olan köpek, kedi, ev kuşu ve diğer evcil hayvanlar gibi hayvanlar, havayolu firması ile önceden mutabık kalmak kaydıyla havayolu firmasının kurallarına tabi olarak taşıma için kabul edilebilir. Yolcu kabini içerisinde ve uçak kargo kompartımanında canlı hayvan taşınabilmesi için rezervasyon uçuş saatinden en geç 6 saat öncesine kadar yapılmalı ve onaylı olmalıdır. Canlı hayvanlar, onaylı rezervasyonun olmaması durumunda ilgili uçuşun kapasite durumuna göre istasyon yetkilisinin onayı ile uçuşa kabul edilebilirler. Hayvan, kafesi ve yiyeceğiyle birlikte bagaj olarak kabul edilmişse, ücretsiz bagaj hakkı içinde mütalaa edilmez ve yolcu tarafından ücreti ödenecek bir fazla bagajı oluşturur. Görme/duyma engelli yolculara refakat eden kılavuz köpekleri kafesleri ve yiyecekleriyle birlikte taşıyıcının kurallarına tabi olarak, ücretsiz bagaj hakkına ilaveten ücretsiz olarak taşınır. Hayvan taşımasının kabulü, yolcunun bu hayvana ilişkin tüm sorumluluğu yüklenmesine bağlıdır. Hayvanın herhangi bir ülkeye veya eyalete veya herhangi bir mahalle girişine veya oradan geçişine izin verilmemesi nedeniyle bu hayvanın ölümünden, hastalanmasından, gecikmesinden veya kaybından veya yaralanmasından veya bu sebeple ortaya çıkabilecek masraf ve sair zararlardan havayolu firması sorumlu olmayacaktır.

3.2. Karayolu (Otobüs) Genel Kuralları

3.2.1. Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu taşıma bileti düzenlenir. Yolcular seyahat süresince yolcu taşıma biletlerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

3.2.2. Yolcular için ayrılmış oturma yerleri numaralıdır. Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz. Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri bir başkasına satılamaz.

3.2.3. Tarifeli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır. Karayolu Taşıma Yönergesi’ne göre düzenlenmiş taşıma hatlarında belirlenen noktalar veya belirtilen yerler dışında yolcu indirilip bindirilemez. Otobüs firmalarının belediye sınırları içinde terminal dışındaki indirme bindirme ceplerinde yolcu indirip bindirebilmesi için, bu ceplere Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin ve/veya il ve/veya ilçe trafik komisyonlarının izin vermesi gerekir.

3.2.4. Grup yolcu taşımacılığında; seyahatin başladığı veya bittiği nokta aynı olmak üzere, otomobil ile 20 koltuk kapasitesine kadar olan otobüslerde en az 1, 20 koltuk kapasitesinin üzerinde olan otobüslerde ise en az 2 kişiden oluşan ve otomobillerde sadece 1, 20 koltuk kapasitesine kadar olan otobüslerde en fazla 3, 20 ile 30 arasında koltuk kapasitesine sahip otobüslerde en fazla 5, 30 koltuk ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde ise en fazla 6 grup yolcunun taşınması yapılabilir.

3.2.5. Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. Bagajlar, bagaj sahibi yolcunun bilet bilgilerine göre iki parça olarak düzenlenmiş etiketlerle etiketlenir. Bu etiketin bir parçası bagaja bağlanır/yapıştırılır, diğer parçası ise, yolcu taşıma biletine yapıştırılır ve yolcu bilgileri ile bagaj bilgileri elektronik olarak da eşleştirilir. Yolcunun birden fazla bagajı olması halinde, bu işlemler her bagaj için tekrarlanır. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz. Taşımanın yapıldığı taşıtta, yolcuların etiketlenmiş bagajları dışında hiçbir bagaj taşınamaz. Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz. Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.

3.2.6. Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilir.

3.2.7. Otobüs firması, taşıtlarında yolcularını bilgilendirme amaçlı duyurular dışında, ortama sesli ve/veya görüntülü yayın veremez. Bu taşıtlarda sesli ve/veya görüntülü yayın bireysel (kapalı devre) yapılmaktadır.

3.2.8. Otobüs firmaları, taşıtlarında her 9 koltuk için en az 1 adet boyun korsesi bulundurmakla yükümlüdürler.

3.2.9. Yolcu taşımalarında, otobüs firmaları; yolcular ile sürücüler ve bunların yardımcılarına gelebilecek bedeni zararlar için, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen zorunlu sigortaları yaptırmak zorundadırlar. Uluslararası yolcu taşımalarında, seyahatin Türkiye hudutları dışındaki bölümü ile ilgili sigorta konusu Hazine Müsteşarlığınca yapılan düzenlemelere tabidir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki yolcu taşımalarında; 2918 sayılı Kanunda tanımlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, yaptırılması zorunlu olan sigortalardır.

3.2.10. Karayoluyla yapılacak hac ve umre seyahatleri, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin uluslararası yolcu taşımacılığı hükümlerine tabidir.

3.2.11. Sınır kapılarında ve tampon bölgelerde yolcu aktarma, indirme, bindirme yapılamaz. Yolcuların sınır kapısından yaya olarak geçmek suretiyle bir başka taşıta binmesine müsaade edilmez.

4.    VİZE HİZMETLERİ

By Tatilos, kullanıcıların/üyelerin yurt dışına çıkışları için gerekli olan vizenin alınması için hizmet vermektedir. By Tatilos bu hizmeti, vize acenteleri ve vize başvuru merkezleri üzerinden yapmaktadır.

4.1. Vize İşlemlerinde Tarafların Sorumlulukları

4.1.1. Kullanıcının/üyenin By Tatilos’a geçersiz pasaport teslim etmesi ve bu nedenle vizenin çıkarılamaması veya müşterinin konsolosluklar tarafından belirlenen evrakları eksik teslim etmesi veya konsolosluğun evrakların tam olarak teslim edilmiş olmasına rağmen ek evrak istemesi veya konsolosluğun müşteri ile şahsen görüşme istemesine rağmen müşterinin gitmemesi nedenleriyle, vize alımının gerçekleştirilememesi durumunda, By Tatilos’un hiçbir sorumluluğu olmayıp, vize işlemleri için yapılan harcamaların da iadesi kullanıcı/üye tarafından talep edilemez. Ancak, By Tatilos başvuruyu eksik evrak nedeni ile yapmamışsa veya henüz harçlarını yatırmamışsa %25’lik hizmet bedeli kesilmek suretiyle bakiye kısmı kullanıcıya/üyeye iade edilir.

4.1.2. Kullanıcı/üye, tüm evraklarını zamanında teslim etmiş ve acente zamanında başvuruyu yapmış olmasına rağmen konsolosluk tarafından seyahatin başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmezse By Tatilos’un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

4.1.3. Vize başvurusunun reddi halinde, By Tatilos vize masraf ve hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahiptir.

4.1.4. Kullanıcının/üyenin ahlak kurallarına aykırı hareketleri neticesinde vizenin alınamaması durumunda By Tatilos’un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

4.1.5. Konsolosluklar tarafından istenen ek belgeler kullanıcıya/üyeye faks, telefon veya e-posta yolu ile bildirilecek olup, bu bildirime rağmen eksiklik kullanıcı/üye tarafından tamamlanmazsa ve vize bu nedenle alınmazsa By Tatilos hiçbir sorumluluk kabul etmeyecek ve vize ücreti By Tatilos tarafından tahsil edilecektir.

4.1.6. Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen kullanıcılara/üyelere herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan By Tatilos sorumlu olmayacaktır.

4.1.7. Vize giriş-çıkış tarihindeki hatalı düzenlemeler nedeniyle vize alınamaması durumunda, hata vize formunun By Tatilos tarafından yanlış doldurulmasından kaynaklanıyor ise vize harçları ve vize gideri dışında kalan bakiye kullanıcıya/üyeye iade edilecektir. Giriş–çıkış tarihlerindeki hata konsolosluktan kaynaklanmış ise By Tatilos’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.1.8. By Tatilos’un hiçbir şekilde konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü veya edimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. Konsolosluklardaki gecikmelerden ve değişik aksamalardan By Tatilos sorumlu değildir. Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler By Tatilos tarafından kullanıcıya/üyeye teslim edilir.

4.1.9. Kullanıcı/üye başvuru evraklarını By Tatilos’un adresine elden getirebilir ya da kargo ücreti kullanıcıya/üyeye ait olmak üzere Tatilos Turizm Seyahat Acentası A.Ş. (By Tatilos Turizm) Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cad. No 23-25A Brandium Residence R1 Blok Kat 3 Daire 38 (34750) Ataşehir, İstanbul adresine kargo ile gönderebilir.

 

5.    E-ACENTE ÖDEME YÖNTEMLERİ

5.1. https://www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden yapılan uçak bileti satışlarına ait tüm bedelleri Akdeniz Pe-Tur Turizm Seyahat Acentası ve Ticaret A.Ş. tahsil etmektedir.

5.2. 0 (850) 305 40 10 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden yapılan uçak bileti satışlarında, tüm bedeller By Tatilos tarafından tahsil edilmektedir.

5.3.https://www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları ve 0 (850) 305 40 10 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden satışı yapılan tüm otobüs bileti bedelleri By Tatilos tarafından tahsil edilmektedir.

5.4. E-Acente üzerinden yapılan satın alma işlemleri sadece kredi kartları ve banka kartları ile aşağıda belirtilen şekilde yapılabilmektedir;

5.4.1. https://www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden yaptığınız satın alma işlemlerinde 3D Secure güvenlik sistemi ile uçak bileti ya da otobüs biletinizi rahatça ve güvenle satın alabilirsiniz.

5.4.2. 0 (850) 305 40 10 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden uçak bileti ya da otobüs bileti satın alma işlemlerinizde IVR sistemimiz üzerinden kredi kartı ya da banka kartı bilgilerinizi tuşlama yöntemiyle girerek biletinizi güvenle satın alabilmektesiniz. Bu sistemle yapacağınız satın almalarda, müşteri temsilcilerimiz hiçbir surette kart bilgilerinizi görmemektedir.

5.5. Ödeme esnasında ya da sonrasında kart bilgileriniz hiçbir surette By Tatilos tarafından saklanmamaktadır.

5.6. Web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden yapacağınız alışverişlerde 3D Secure güvenlik sistemi zorunludur. 3D Secure kullanımıyla ilgili gerekli bilgiyi bankanızdan alabilirsiniz. By Tatilos, fraud (dolandırıcılık) şüphesi bulunan biletleme işlemlerinde kredi kartı ya da banka kartı için ek güvenlik önlemleri alabilir, kullanıcı/üyeden ek teyit sağlanmasını isteyebilir. Ek güvenlik teyidi sağlanamadığı durumlarda By Tatilos biletlemeyi iptal edebilir. Böyle bir durumda, kullanıcı/üye biletleme sırasında verilen iletişim bilgileri aracılığıyla bilgilendirilir. Biletleme sırasında verilen bilgilerin doğruluğundan kullanıcı/üye sorumludur, By Tatilos bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

 6.     İPTAL, İADE VE DEĞİŞİKLİK ŞARTLARI

6.1. Uçak Biletlerinin İptal, İade ve Değişiklik Şartları

6.1.1. E-Acente üzerinden almış olduğunuz biletlerde, işlem yaptığınız havayolu taşıma firmalarının iptal, iade ve değişiklik kuralları geçerlidir. Bu kurallar havayolu şirketlerine ve bilet alınan sınıf farklılıklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Biletini aldığınız havayolu şirketinin web sayfasından, iptal, iade ve değişiklik kurallarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Her koşulda, satın aldığınız biletleme servis ücreti iade edilmez. Ayrıca iptal/iade/değişiklik işlemleri için hizmet ücreti alınabilir. Havayolu şirketinin kurallarına göre, biletin cezalı iadesi veya iadesinin kabul edilmemesi söz konusu olabilir. Promosyon sınıfına dahil olan biletlerde genellikle herhangi bir iptal, iade ve değişiklik yapılamaz. Ekonomi kategorisinde iptal, iade ve değişiklik koşulları havayolunun kurallarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Business (veya benzeri) kategorilerine ait biletlerde de iptal, iade ve değişiklik koşulları seçmiş olduğunuz havayolunun kurallarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

6.1.2. İadesi mümkün olan veya ilgili havayolu tarafından iadesine karar verilen biletin bedel iadesi, bileti satın alırken kullanılan ödeme yöntemine uygun olarak yapılır. İptal ve iade işlemleri havayolu taşıma firmaları tarafından raporlarına yansıdığı zaman başlatılır. 

6.1.3. No-Show (Uçuş Hakkının Kullanılmaması / Uçuşa gelinmemesi) halinde, iptal ve iade işlemlerinde, bazı havayolu firmaları, sadece tahsil edilmiş olan havalimanı vergilerini kullanıcı/üyenin bizzat kendisine veya kullanıcı/üye adına By Tatilos’a iade edebilir. Biletleme servis ücreti ve akaryakıt harcı iade kapsamında değildir ve bu iade prosedürleri havayolu firmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. No-Show durumunda havalimanı vergisinin iadesi kullanıcı/üye adına By Tatilos’a yapılmışsa, kullanıcı/üye, dilerse bu bedeli https://www.globalbilet.com üye hesabından bir sonraki uçuşu için ödeyeceği bilet ücreti için kullanabilir, dilerse kesintisiz olarak By Tatilos’tan talep edebilir.

6.2.   Otobüs Biletlerinin İptal, İade ve Değişiklik Şartları

Otobüs firmaları, hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamının iadesini, hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlerler. Yapılacak seferin iptal edilmesi halinde, otobüs firması tarafından bilet ücreti hak sahibine iade edilir.

Otobüs firmalarına yapılacak iptal/iade/değişiklik müracaat süreleri firmadan firmaya değişiklik göstermekte olup, biletini aldığınız otobüs firmasının web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz. 

İptal ve iade süreci, iptal ve iadenin karayolu taşıma firması tarafından raporlara yansıtıldığı zaman başlatılır.

6.3. İptal ve İade Süreleri

İptal ve iadenin karta yansıma süreci bankaların çalışma şekline bağlıdır. Kredi kartlarında ortalama 1 ile 3 iş günü, banka kartlarında ise 15 ile 20 iş gününü bulabilmektedir. Havale/ EFT işlemleri ise iş günlerinde 24 saat içinde gerçekleşir. Bu süreçler tarafımızla ilgili olmayıp, bankaların çalışma şekline bağlı olarak değişlik gösterebilmektedir. İptal ve iade işlemleriniz olduğunda bu madde için bankanızdan bilgi alabilirsiniz.

7.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamalar dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcı/üye tarafından sağlanan bilgiler ve web sitesinin, mobil sitenin, mobil uygulamaların (sınırlı olmamak kaydıyla kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları ya da bunlarla bağlantılı olarak bulunan herhangi bir yazılım, doküman ya da veri, tasarım, metin, imge, HTML kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden By Tatilos’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır) By Tatilos’a ait ve/veya By Tatilos tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar/üyeler, By Tatilos hizmetlerini, By Tatilos bilgilerini ve By Tatilos’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamalarının hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İş bu Kullanım Koşulları dahilinde By Tatilos tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, kullanıcılar/üyeler, By Tatilos’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları' nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

7.2. İş bu Kullanım Koşulları dahilinde By Tatilos tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, By Tatilos; E-Acente hizmetlerine, bilgilerine, Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'na, ticari markalarına, ticari görünümüne veya web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamaları vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. İş bu Kullanım Koşulları’nı kabul ederek, By Tatilos’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları üzerinde, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, ayrıştırmamayı veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri By Tatilos’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’ndan kaldırmamayı, bunlara bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler yaratmamayı; By Tatilos’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerlerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiç kimse lehine hak tesis etmemeyi kabul ediyorsunuz. By Tatilos’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı Avrupa Topluluğu’ndaki herhangi bir ülkede kullanıyorsanız; modifiye etme, tercüme etme, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, ayrıştırma ya da hizmetlere ya da yazılıma bağlı olarak türev işler üretmeye ilişkin yasaklar, Bilgisayar Programlarının Hukuki Korunmasına ilişkin A.T. Konseyi Yönergesi’ni uygulayan mevzuat çerçevesindeki haklarınızı etkilememektedir. İş bu Kullanım Koşulları’ nda izin verilen haller dışında By Tatilos’un telif haklarına tabi çalışmalarının herhangi bir bölümünün kullanımı yasaktır ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlali, telif haklarının ihlalinden dolayı uğranan olası maddi zararın tazmini dahil olmak üzere hukuki ve cezai sorumluluğunuzu gerektirebilir. 

8.   MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, By Tatilos iş bu Kullanım Koşulları’ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, By Tatilos açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için By Tatilos’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir Sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve By Tatilos’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, By Tatilos’un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın web sitesine, mobil sitesine, mobil uygulamalarına ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

9.  UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İş bu Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.  YÜRÜRLÜK VE KABUL

İş bu Kullanım Koşulları By Tatilos tarafından web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar/üyeler, iş bu Kullanım Koşulları hükümlerini E-Acente’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. By Tatilos, dilediği zaman iş bu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler; değişiklik tarihi belirtilerek yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yayın Tarihi      : 22.02.2021