Gizlilik ve Çerez Politikası

Giriş

Bu yasal uyarı; www.globalbilet.com web sitesinin, mobil sitesinin, diğer mobil uygulamaların ve rezervasyon motorunun tüm içeriğini kapsamaktadır. Lütfen bu gizlilik politikasını dikkatlice okuyunuz. Bize kaydolsanız da olmasanız da www.globalbilet.com web sitesini, mobil sitesini, mobil uygulamalarını ve rezervasyon motorunu kullandığınızda, iş bu gizlilik politikasının tamamını kabul etmiş olmaktasınız. 

Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve onu korumaya kararlıyız. Sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada sizin hakkınızda öğrendiğimiz kişisel bilgilerin uygun bir şekilde korunması ve yönetimi için sizin hassasiyetinizin farkındayız. Bu gizlilik politikası, bu bilgileri nasıl kullanacağımız ve koruyacağımız hakkında sizi bilgilendirmektedir. Aldığımız bilgiler, ziyaretiniz sırasında ne yaptığınıza ve hangi hizmet(ler)i isteyeceğinize bağlıdır.

Bu yasal uyarı; Türkiye Cumhuriyeti’nde kayıtlı olan ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) nezdinde 11825 işletme belge numaralı Tatilos Turizm Seyahat Acentası unvanı ile kayıtlı A grubu seyahat acentası olan Tatilos Turizm Seyahat Acentası Anonim Şirketi (bundan böyle “Global Bilet” olarak anılacaktır) tarafından yayınlanmıştır.

İş bu gizlilik politikasındaki tüm açıklamalar ve şartlar Global Bilet için geçerlidir. Global Bilet; www.globalbilet.comweb sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamalarıyla tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımızın xml altyapılarını ya da iframe sistemlerini kullanarak seyahat bileti satış ve rezervasyonu, araç kiralama ve sigorta işlemlerini yapmakta olup size ve üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu gizlilik politikasını kabul etmiyorsanız web sitemizi, mobil sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve rezervasyon motorunu kullanmayınız.

XML Entegrasyonlarını Kullandığımız Çözüm Ortaklarımız

Bilet Satış, Rezervasyon, İptal ve İade İşlemleri

 • Akdeniz Pe-Tur Turizm Seyahat Acentası ve Ticaret A.Ş.
 • Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş.
 • Yolcu 360 Bilişim A.Ş.

Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Kullanımı

Toplanan Bilgiler

Satış verileri, trafik verileri ve ilgili site bilgileri de dâhil olmak üzere www.globalbilet.com web sitemizi, mobil sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve rezervasyon motorunu ziyaretiniz ve kullanmanız hakkında bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler, sitemizi değerlendirmemize ve geliştirmemize yardımcı olur ve ayrıca yatırım analizi amaçları için kullanılabilir. Ayrıca, zaman zaman bu bilgileri saygın üçüncü taraflarla paylaşabiliriz fakat bu yalnızca kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri içermeyen toplu istatistik formlarında olabilir.

Kişisel Bilgiler

Global Bilet; rezervasyon motorunda ve web sayfalarında toplanan kişisel bilgilerin sorumlu bir şekilde kullanımının önemini bilmekte ve takdir etmektedir. Bu sebeple, Global Bilet kişisel bilgilerle ilgili dikkatli davranır ve bu bilgilerin güvenli bir şekilde saklanması ve sadece yasal ticari amaçlar için kullanılması yönünde gerekli adımları atar. Sizin tarafınızdan arama motoru üzerinden rezervasyonunuz için bilet tedarikçilerine verilen bilgiler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) çerçevesinde ele alınır.

Sizin için rezervasyon yapabilmemiz için sizden bazı bilgileri almamız gerekmektedir. Bu bilgiler isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tarihleri, milliyet, cinsiyet (veya içinde bulunduğunuz cinsiyet grubu), telefon numarası ve elektronik posta adresidir. Ayrıca talep etmeniz halinde firma fatura bilgilerinizi de almaktayız. Aynı zamanda seyahat bileti alımı için ödeme yapmanız gerektiğinde kredi kartı veya banka kartı bilgilerinize ihtiyaç duyarız. Rezervasyon motorunu kullanarak seyahat bileti satın aldığınızda, Global Bilet kart bilgilerinizi kayıt altına almamaktadır.

Bu web sitesi boyunca "iletişim" sayfamız üzerinden veya e-posta veya posta yoluyla mesajlarınızı gönderebileceğiniz, geribildirimde bulunabileceğiniz size ilişkin olarak bize bilgi gönderme fırsatı da sunmaktayız. Bu kanalları kullanarak, sizinle ilgili bir takım kişisel bilgilerinizi bize göndermeniz gerekmektedir. Bu bilgiler, Global Bilet tarafından, size sağlanan amaçlar ve avantajlar için kullanılmaktadır. Bu durum hizmetlerimizin etkileşimli özelliklerine katılmanızı ve servis değişikliklerimizi bildirmemizi de içerebilir. 

Kişisel Bilgilerin Kullanımı ve Açıklanması

Seyahat biletini satın alabilmeniz için, bilet tedarikçilerinin sizin kim olduğunuzu bilebilmesi amacıyla bilgi gönderme zorunluluğumuz vardır. Size ait isim, T.C. kimlik numarası, milliyet, cinsiyet (veya bağlı bulunduğunuz cinsiyet grubu), pasaport numarası ve kullanım tarihleri, telefon numarası, elektronik posta adresi, kredi kartı/banka kartı bilgileri ve tabii ki rezervasyonunuzla ilgili bilgileri göndeririz. Tedarikçiler bilet kesebilmek için bu bilgilere ihtiyaç duymaktadır.

Elektronik posta adresiniz ve GSM numaranız sadece size rezervasyonlarınızın onayını göndermek veya sizinle direk olarak rezervasyonunuzla ilgili temas kurmak amacıyla veya zaman zaman web sitemiz, mobil sitemiz, mobil uygulamalarımız ile rezervasyon motorundaki yenilikleri, kampanya ve duyuruları bildirmek amacıyla kullanılacaktır. 

Kişisel bilgilerinizi temsilcimize, servis sağlayıcılara, profesyonel danışmanlarımıza, grubumuzun herhangi bir üyesine, dâhil olduğumuz herhangi bir iş veya varlıkların satışı veya satın alınmasıyla bağlantılı olarak üçüncü şahıslara ve diğer üçüncü kişilere açıklayabiliriz. Bu gizlilik politikasında atıfta bulunulan amaçlarla bağlantılı olarak veya yürürlükte olan yasalarla istenen veya izin verilen şekilde olabilir.

Kişisel bilgilerinizin bu gizlilik politikasında belirtilen açıklamaları kişisel verilerin, veri koruma seviyesinin Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Ekonomik Alanı ve bunların dışındaki bir ülkeye aktarılmasını içerebilir. Bize kişisel bilgilerinizi vererek, kişisel bilgilerinizin bu gibi transferlerini kabul etmiş olursunuz.

Şunu bilmelisiniz ki, www.globalbilet.com web sitemizden, mobil sitemizden, mobil uygulamalarımızdan veya rezervasyon motorundan başka web sayfalarına bağlandığınızda, Global Bilet’ in bu diğer web sayfaları üzerinde hiçbir kontrolü yoktur. Bu yüzden Global Bilet diğer web sayfasını kontrol edenlerin bizim kadar sizin kişisel bilgilerinize saygı göstereceğini garanti edemez.

İstisnalar

6668 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun hükümleri aşağıdaki hallerde uygulanmaz;

 1. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 5. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

İlgili kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16’ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz;

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

"Çerezler " in Kullanımı

www.globalbilet.com farklı türde çerezleri kullanabilir. Bu çerezler; zorunlu çerezler, analitik çerezler, işlevsellik çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleri olarak sayabiliriz.

 • Zorunlu Çerezler

Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.

 • Analitik Çerezler

Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, web sitesi nasıl kullandığınızı (hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını değiştirebiliriz.

 • İşlevsellik Çerezleri 

Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.

 • Hedefleme/Reklam Çerezleri 

www.globalbilet.com web sitesinde ve mobil sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki linklerden çerez tercihlerini değiştirerek engellemeniz mümkündür.

 

Microsoft EdgeTercihinizi Değiştirin
İnternet ExplorerTercihinizi Değiştirin
Google ChromeTercihinizi Değiştirin
Mozilla FirefoxTercihinizi Değiştirin
YandexTercihinizi Değiştirin
SafariTercihinizi Değiştirin

 

Çerezler, web sitelerinin sabit diskinize yerleştirilen ve sitelerin sizi tanımasına izin veren küçük dosyalardır. Çerezlerin kullanımı birçok web sitesinde yaygın bir uygulamadır. Örneğin, bir sitenin oturum açma adınızı veya şifrenizi hatırlamasına izin verirseniz, site bilgisayarınıza bir çerez yerleştirir. Çerezler, sabit diskinizdeki diğer bilgileri okuyamaz. Sizi tanımamıza izin vermek için bilgisayarınıza çerezler koyabiliriz. Web trafiğini ölçmek, bazı hizmetleri sunmak ve ziyaretinizi özelleştirmek için çerezleri kullanabiliriz. Bununla birlikte, çerezleri almak istemiyorsanız veya yerleştirildiklerinde bildirim almak istiyorsanız, çerez kabul seçeneğini kapatabileceğiniz tarayıcı ayarlarınıza bakmanızı öneririz.  

Erişim ve Değiştirme Haklarınız

6668 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza Global Bilet olarak saygı duyuyoruz. Bu hakların herhangi birinden faydalanmak isterseniz, lütfen aşağıdaki adresimize yazınız. İsteğinizi yerine getirebilmemiz için kendinizi tanıtan bilgilerinizi ve bize yardımcı olacak diğer ilgili bilgileri de eklemelisiniz.

 

TATİLOS TURİZM SEYAHAT ACENTASI A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cad. No 23-25A

Brandium Residence R1 Blok Kat 3 Daire 38

(34750) Ataşehir, İstanbul, Türkiye

Telefon : +90 (850) 308 00 00

Faks      : +90 (850) 308 00 10

E-Posta : [email protected]

Güvenlik

Bizimle paylaştığınız bilgileri yetkisiz erişime veya bilgilendirme durumundan korumak için gerekli güvenlik önlemlerini almaktayız.

www.globalbilet.com web sitesinde veya mobil sitesinde gezinirken gönderdiğiniz veriler şifreli bir iletişim kanalı olan SSL ile korunmaktadır. SSL'den yararlanabilmek için internet tarayıcınız SSL'i desteklemeli ve tarayıcınızdaki SSL opsiyonları faal hale getirilmelidir.

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

Bu gizlilik politikasını zaman zaman ve kendi inisiyatifimize göre değiştirebiliriz. Bu tür değişikliklerin tümü bu sayfada gösterilecektir. Bu gizlilik politikasındaki değişikliklerden sonra sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bu değişikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Ticari Elektronik İletiler

Ticari elektronik iletileri ile ilgili olarak www.globalbilet.com web sitemiz, mobil sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden ürün veya hizmet alımı sırasında, iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden Global Bilet iş ortakları ile partnerleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler, kampanya ve duyurular, seyahatiniz ile ilgili veya Global Bilet tarafından ilgi çekici bulacağınız düşünülen diğer bilgiler hakkında ticari elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz.

Geçerli Hukuk

Bu gizlilik politikası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yönetilecek ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

GLOBAL BİLET; YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, MEMUR VE ACENTALARI, İŞTİRAKLERİ VE DİĞER TEMSİLCİLER VE ONLARIN ANA ORTAKLARI VE BAYİLERİ VE TEDARİKÇİLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE BU GİZLİLİK POLİTIKASI VE SİZİN ONAYINIZLA SİZE AİT ÖZEL BİLGİLERİN KULLANIMI VEYA DAĞITIMI İLE İLGİLİ ORTAYA ÇIKABİLECEK DAVALARDAN, ACİL DURUMLARDAN, TALEPLERDEN, DAVA SEBEBİNDEN, ZARARLARDAN, HASARLARDAN, MAKUL AVUKAT MASRAFLARI VE MAHKEME MASRAFLARI DÂHİL OLMAK ÜZERE AMA BUNLARLA SINIRLI KALMAYARAK HİÇBİR MASRAFTAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Web sitemizi, mobil sitemizi ve mobil uygulamalarımız ile rezervasyon motorunu üye olarak ya da üye olmadan kullanmanız, işlem ve alışveriş yapmanız, yukarıdaki tüm şart ve koşulları okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Yayın Tarihi : 24.12.2021